Obratovanje stanovanjske hiše zajema storitve v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča in stroške, ki nastajajo s tem v zvezi.

Obratovalni stroški so stroški, ki nastajajo v zvezi z obratovanjem hiše. Ti stroški so predvsem stroški čiščenja, hišnika, elektrike, vode, ogrevanje, obratovanje naprav itd in bremenijo uporabnike stanovanj. Mednje pa spadajo tudi bivši tako imenovani funkcionalni stroški, kot so: servis gasilnih aparatov in opreme, bančne provizije ipd., ki se po novi stanovanjski zakonodaji in metodi za oblikovanje neprofitnih najemnin obračunavajo poleg najemnine (prej v najemnini).

V kolikor se lastniki odločijo, je možno pobiranje obratovalnih stroškov preko položnic, česar ne zaračunavamo posebej. Na KSP Ljutomer je potrebno dostaviti ključ delitve stroškov za posamezne stroške (voda, elektrika, fekalije, čistilka,...)podatke o številu oseb po stanovanjih in tudi redno mesečno javljati spremembe oseb do zadnjega v mesecu za naslednji mesec. Pri tem odpade strošek blagajnika.