Najemnina se plačujete mesečno do datuma, ki je naveden na položnici. Praviloma se plačuje za tekoči mesec, običajno do 15. ali 20. dne v mesecu. Najemnino plačujete lastniku stanovanja v primeru, da je to fizična oseba in da je med vama najemna pogodba, torej med najemnikom in lastnikom tak dogovor. Ostale stroške pa plačujete neposredno dobaviteljem do roka, ki je naveden na položnicah, lahko pa jih plačuje tudi posredno na položnicah KSP Ljutomer d.o.o. kot upravniku stanovanjske hiše v primeru, da se lastnik stanovanja tako odloči.

Tu gre zlasti za večje lastnike stanovanj, torej različna podjetja, organizacije, pa tudi zavode, ministrstva, sklade. V takem primeru sklene lastnik stanovanja pogodbo s KSP Ljutomer d.o.o. ter v njej določi, poleg vseh ostalih obveznosti, tudi pogodbeno obveznost pobiranja najemnin za račun lastnika.

V vsakem primeru pa KSP Ljutomer d.o.o. kot upravnik objekta zaračunava obratovalne stroške. So pa seveda še vedno tudi hiše, ki imajo svojega blagajnika, torej osebo, ki v hiši pobira stroške v skladu z dogovorom med lastniki. V primeru zamude morate plačati tudi z zakonom določene zamudne obresti