Po prenehanju najemnega razmerja morate izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ste ga prevzeli, pri čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja.

Po izselitvi iz stanovanja imate pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih vlaganj v stanovanje, ki ste jih opravili s soglasjem lastnika, če se z njim drugače ne dogovori.