Če uporabljate stanovanje in z lastnikom niste sklenili najemne pogodbe oziroma niste podaljšali najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, uporabljate stanovanje nezakonito. Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo za izpraznitev stanovanja pri rednem sodišču. Spori se štejejo za nujne.

Najemna pogodba se ob sporu odpoveduje s tožbo pri rednem sodišču. Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši od 60 in ne daljši od 90 dni. Spori se štejejo za nujne