Regulacija radiatorjev je izvedljiva samo, če se želena temperatura nastavlja z enostavnim zunanjim nastavljalnikom in nato vzdržuje samodejno, ne glede na spremenjene pogoje v sistemu.

Z namestitvijo radiatorskih termostatskih ventilov - ki so pravzaprav samodejni regulatorji - v vsak prostor, bo uporabnik varčeval z energijo in prihranil denar za ogrevanje (investicija se povrne v določenem času), poleg tega pa bo v vseh prostorih zagotovljeno udobje.

Za regulacijo radiatorjev so potrebni naslednji deli:

  • ventil s prednastavitvijo
  • temperaturno tipalo
  • zaporni ventil na povratku (namesti se na izhodu iz radiatorja pri dvocevnih sistemih, omogoča ločevanje posameznih radiatorjev pri popravilih, v kombinaciji s pipo pa polnjenje in praznjenje sistema).

Nastavitev kalorične vrednosti - toplote radiatorja - je pri ventilih s prednastavitvijo zelo enostavna, saj pri tem ni potrebno nobeno orodje. Prednastavitev se lahko nastavi v večih stopnjah, pri tem pa se uporablja obroč s skalo. Pri rednem vzdrževanju je potrebno odstraniti s sedeža ventila morebitne nečistoče. To opravite tako, da nekajkrat obrnete nastavitveni obroč v popolnoma odprt položaj. Pri čiščenju sedeža ventila torej ni potrebno spustiti vode iz sistema.

Na tržišču so trije tipi termostatskih tipal, ki so polnjeni s trdno snovjo (voskom), tekočino ali s plinom. Tipala polnjena z voskom so manj primerna zaradi naslednjih razlogov:

  • vosek z leti izgubi svojo elastičnost, regulator pa postane navadni zaporni (ON-OFF ventil)
  • zaradi velikega notranjega trenja elementov je manjša hitrost odziva regulacije
  • poleti, ko je temperatura v prostoru visoka, termostatski ventili pa so zaprti, se pojavi zelo močan pritisk na sedež ventila.

 

radiator rocka Življenjska doba termostatskih tipal polnjenih s plinom je več kot 20 let. Tipala polnjena s plinom so neobčutljiva na zgoraj navedene težave. Parno polnjenje vedno kondenzira na najhladnejšem delu tipala, to pa je po navadi tisti del, ki je najbolj oddaljen od ležišča ventila. Tipalo se zato hitro odziva na temperaturne spremembe, vpliv temperature vode v ceveh pa je zanemarljiv. Če je temperatura prostora več kot 30 0C, vsa tekočina izhlapi, s tem je naraščanje tlaka pri nadaljnjem zviševanju temperature minimalno (ni nevarnosti, da bi ventil blokiral).

Prodajni program - ogrevanje - KSP Ljutomer